De Eucharistie in de bloemen                                                                           O.L.Vrouw met bloemenkrans

Priester-schilder Jan van der Baren (1615-1687)                                        Jan Breughel de jongere (1601-1678)  

 

De Katholieke Kerk leert vanaf het allereerste begin dat tijdens de Eucharistie het brood (de Hostie) en de wijn, het Lichaam en Bloed van Christus zelf worden. Op die manier komt God in zijn Zoon Jezus Christus steeds levendig onder ons aanwezig telkens als de Eucharistie wordt opgedragen. Vandaar dat we als Katholieken steeds grote eerbied tonen voor de Hostie, of anders gezegd: het Heilig Sacrament.

In de laatste dagen van juli 1317 gebeurde er in Viversel, net buiten de muren van Hasselt een mirakel waarbij door een gebrek aan eerbied voor het Heilig Sacrament, de Hostie spontaan begon te bloeden. Al wordt er gesproken van een mirakel, toch gaat het om niets anders dan het geloof in de werkelijke aanwezigheid van Jezus Christus in de hostie. Het grootste mirakel is niet dat de hostie begon te bloeden maar dat Jezus Christus in de Eucharistie zich telkens opnieuw geeft in de Hostie. Het mirakel van Viversel was het begin van 7 eeuwen bijzondere Eucharistische devotie in onze stad.

Om dat te vieren vroeg de Hasseltse Sacramentsbroederschap aan fotokunstenaar Bas Meeuws, om de Miraculeuze Hostie terug in de eeuwenoude monstrans van de abdij van Herkenrode te plaatsen (de oudste monstrans ter wereld, die momenteel wordt bewaard in Het Stadsmus), omringd door bloemenkransen. Dat past in een Vlaamse schilderstraditie om Heiligenportretten en Mariabeelden te omringen met bloemen van alle seizoenen. Jan Breughel (1568-1625) was één van de meest gekende schilders in deze traditie.

Bas Meeuws maakte er een eigentijdse versie van, waarbij de monstrans geplaatst wordt met als achtergrond één van de biechtstoelen van de Kathedraal. Wie aandachtig kijkt ziet de Heilige Geest (afgebeeld als een duif) in het houtwerk achter de monstrans doorstralen. Voor de gelegenheid werd op het gelaat van de engeltjes – die op de biechtstoelen wenen om onze zonden – een guitige glimlach getoverd.

 

   

Biechtstoel, het Sacrament van Mirakel, en de monstrans van Viversel, die werden samengebracht in het fotokunstwerk.               

 

Bas Meeuws (Heerlen °1974)

Bas Meeuws is een jonge fotograaf en autodidact, die het traditionele Hollandse/Vlaamse genre van het bloemstilleven nieuw leven inblaast. Meeuws componeert zijn foto’s zoals de oude meesters dat deden: bloem voor bloem, één en al luxe en pracht. Het resultaat is gelaagd werk, dat de tijd overstijgt. Hij exposeerde zijn werk reeds op vele beurzen en exposities, waaronder een solo-expositie in het Westfries Museum in Hoorn (NL).

 

Om meer van zijn werk te zien: www.basmeeuws.com