Homilie door Paus Franciscus in Santa Martha op vrijdag, 20 oktober 2016

“Aanbidden is zich onderdompelen, zoals Sint Paulus zegt, in de immense zee van de persoon van Christus (Ep. 3,14-21)……

We kennen de Heer niet zonder deze gewoonte om te aanbidden, te aanbidden in stilte…..
Het gaat erom onze tijd weten te verliezen voor de Heer, voor het mysterie van Jezus-Christus. Aanbidden.
Daar in de stilte, de stilte van de aanbidding. Hij is de Heer en ik aanbid Hem…..
Om binnen te gaan in deze bodemloze zee, zonder oever, dat het mysterie van Jezus-Christus is, …moeten we binnen gaan in dit mysterie door aanbidding”.

Uit de toespraak aan de jonge gewijden op 17 december 2015 door paus Franciscus nr 10

Het gebed van stille aanbidding: “U bent de Heer”, is het tegendeel van de blik op het ik, eigen aan het narcisme.  

 

Gebed voor het Heilig Sacrament

Mgr P. Hoogmartens

Heer Jezus,
naar U te kijken vervult ons met grote vreugde:
gij toont ons de liefde van de Vader,
die van alle eeuwen is.

Heer Jezus,
naar U te kijken stemt ons immer dankbaar:
Gij vervult ons van uw Geest,
van uw leven in overvloed.

Heer Jezus,
naar U te kijken voedt ons hart:
het schouwt in de eucharistie
De gave van uw Lichaam en uw Bloed.

Help ons, Heer,
Steeds méér uw blijvende aanwezigheid te koesteren
Als de grootste schat
Die schittert over ons menselijk bestaan.

Help ons, Heer,
Vanuit U naar andere mensen te gaan,
Niet oordelend, maar in waarheid beminnend,
Opdat wij steeds meer op U gelijken.

Help ons, Heer,
Om het kruis te dragen dat bij ons leven hoort
En ook daar de hoop te vinden
Als vaste anker voor onze onstuimige ziel.

Zegen zó uw volk, Heer,
En ga met ons mee de lange weg
Opdat wij eens voor eeuwig mogen schouwen
Uw liefde en die van de Vader en de Geest.

Amen.

 

Eucharistische aanbidding is een gebedsvorm waarbij het Heilig Sacrament in de Eucharistie wordt uitgesteld in een monstrans. Het is een antwoord op de vraag van Jezus: ‘Kunt gij 1 uur met mij waken?’.  Door de aanwezigheid van Jezus in de Hostie, kunnen we op een heel persoonlijke manier met God verbonden zijn. Tijdens deze aanbiddingsuren wordt ieder uur een intentie aangereikt om speciaal voor te bidden. Maar tegelijk kan men bidden voor de eigen intenties.

Zondag 24 juli 2022 beginnen we met aanbidding in de Virga Jesse Basiliek van Hasselt om 20 uur. De focus van de aanbidding ligt bij het gebed voor nieuwe priesters voor ons bisdom. ‘Heer, geef ons arbeiders voor de oogst’.

Toen zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de heer van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’ (Mattheüs 9, 37-38)

In de Virga Jesse Basiliek:

20 uur voor ZH Paus Fransciscus

21 uur voor Mgr Hoogmartens, bisschop van Hasselt

22 uur voor roepingen tot het priesterschap

23 uur voor deemoedige priesters op voorspraak van de H Pastoor van Ars

24 uur voor briljante priesters en een goede intellectuele vorming aan de seminaries op voorspraak van de H Jan Berchmans

1 uur dat priesters ons de weg naar de totale gave van onszelf mogen tonen, op voorspraak van de H Damiaan van Molokai

2 uur Voor grenzeloze evangelisatoren, op voorspraak van de H Franciscus Xaverius

3 uur Voor priesters en bisschoppen die krachtig de leugen bestrijden, op voorspraak van de H Servatius van Maastricht, bestrijder van het arianisme.

4 uur Voor priesters die ons de Schittering van de Waarheid laten zien, op voorspraak van de H Johannes Paulus II

5 uur Voor priesters die zich onvermoeibaar inzetten voor de aankondiging van het Evangelie in ons bisdom op voorspraak van de H Hubertus en Lambertus

6 uur Voor priesters die trouw zijn aan de Katholieke Kerk op voorspraak van de H Ignatius van Antiochië     

7 uur Voor vurige verdedigers van de Waarheid en de Katholieke Kerk op voorspraak van de H Dominicus

8 uur Voor priesters met een hart voor ieder mens, in het bijzonder de arme, op voorspraak van de H Filippus Neri

9 uur Voor priesters die blijven getuigen van Gods werkelijke aanwezigheid in de Eucharistie, op voorspraak van de H Godfried Coart, martelaar van Gorcum, (Godfried van Melveren).

10 uur Voor priesters die het opnemen voor ieder kind en hen de weg naar het Paradijs tonen, op voorspraak van de H Don Bosco

11 uur Voor priesters die ons de weg wijzen naar het Sacrament van de Biecht, op voorspraak van het Heilig Paterke van Hasselt

 

In de Kathedraal:

14 uur Voor veel priesters voor ons bisdom

15 uur Voor heilige priesters voor ons bisdom

16 uur Voor veel heilige priesters voor ons bisdom

 

Iedereen kan deelnemen aan deze aanbidding. Aanmelden is niet nodig, maar wordt gewaardeerd – zeker voor de nachtelijke uren - via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.